Kontakt os pr Tlf.
+45 40290789

Om Klubben

Vores Historie

Hvordan opstod Silkeborg El & Svæv ?


Ønsket om en modelflyveplads i Silkeborg-området er ikke af ny dato, faktisk har der været arbejdet på det i mange år, men af flere årsager er det først for relativt nyligt lykkedes at realisere drømmen.

Tanken om en modelflyveplads til kun El - og Svævemodeller kommer på banen i 1996, hvor Silkeborg­egnens Modelflyveklub har forhandlet med Silkeborg-kommune om et egnet areal i ca. to år. Kommunen og Silkeborg-egnens Modelflyveklub kan dog ikke blive enige om betingelserne for at benytte arealet, bl.a. mente kommunen at der ville være støjproblemer og det resulterede i , at Silkeborg-egnens modelflyveklub sagde nej tak til området.
Vi var dog nogle stykker, som var villige til at opgive forbrændingsmotorerne og foreslog derfor kommunen, at det måske var en mulighed at oprette en klub kun for svævemodeller og modeller udstyret med elektromotorer - altså modeltyper, som ikke ville give anledning til støjgener af nogen art.

ldeen blev meget positivt modtaget fra teknisk forvaltnings side, og da vi oven i købet agtede at satse på en medlemsskare med et bredt aldersudsnit, var også kulturforvaltningen med helt fra starten. Men det skulle vise sig , at tingene ikke kommer fra den ene dag til den anden! Der skulle mange møder og mange tegninger til - alt blev ændret og rettet til, og endnu flere møder blev holdt. Undervejs viste det sig, at det maske ikke var nok at oprette en klub, men at der måske var mere fornuft i at danne en forening. Altså måtte vi til at sætte os grundigt ind i foreningsloven, kravet til vedtægter og bestemmelser, og det ansvar som er forbundet med at sidde i en foreningsbestyrelse. Men som resultat af en hel masse benarbejde og en positiv indstilling fra kommunens folk, kunne modelflyveforeningen "Silkeborg El & Svæv" d. 7.oktober 1996 holde stiftende generalforsamling i medborgerhuset i Silkeborg!

Flyvning var der dog ikke meget af på det tidspunkt , idet vores bane endnu ikke var blevet anlagt. Den del stod kommunen for, og først i sommeren 97 kunne vi tage vores nyplanerede og nytilsåede bane i brug. Arealet som vores bane er anlagt på er temmelig kuperet og vi var derfor noget betænkelige da Silkeborg kommunes park- og vejvæsen lovede en bane "som en fodbold-bane". Men løftet blev holdt - der blev planeret og sået og resultatet blev en rigtig fin bane med form som et stort "L". I retning Øst - Vest har vi ca. 95m og i retning Nord - Syd har vi omkring 80m , altså rigeligt til at kunne flyve i alle vind-retninger. Ud over banens areal har vi nok plads til at kunne sætte et gummitov op i alle vindretninger.

Men en bane alene skaber intet klubliv og det skulle vise sig , at der skulle meget mere benarbejde til for at få den del op at stå. Et af de første initiativer fra den "unge" bestyrelse var "store stensamlerdag". Bearbejdningen af arealet havde bragt en masse sten op til jordoverfladen og på en hyggelig eftermiddag blev de fleste fjernet, et praktisk indhold med en stor social værdi.

I tidens løb er det blevet til byggeaftner, temakurser og udflugter, alle med modelflyvning for øje, men også med stor vægt på den sociale del. Og vi må ikke glemme, at Silkeborg El- & Svæv var nogle af de første i landet, som arrangerede indendørs modelflyvning - noget som i løbet af den korte tid er blevet en tradition, som trækker piloter fra hele landet. Og det er vi naturligvis meget stolte af.

Gennem de sidste år har vi fået mange drone og FPV piloter. Derfor udvider klubben med endnu en større bane og område. Den gamle bane vil blive en fast FPV bane. En del af 5 års planen er blevet implementeret - 230v i klubhus, vandtilslutning og forberedelse til spildevand. De kommende år vil bringe fast varme i klubhus og tilbygning med bl.a. tolilet faciliteter

Vi er pt. 70 medlemmer. 15 under 25 år. 12 under 18 år. Gennemsnitsalderen er 42,2 år.